PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

OFERTA STUDIÓW:

Instytut Pedagogiczny

Kierunki:
pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna - jednolite studia magisterskie
pedagogika - studia uzupełniające magisterskie


Instytut Politechniczny

Kierunki:
budownictwo - studia inżynierskie
informatyka - studia inżynierskie
mechanika i budowa maszyn - studia inżynierskie
mechatronika - studia inżynierskie
mechatronika - studia uzupełniające magisterskie

Instytut Gospodarki

Kierunki:
bezpieczeństwo narodowe - studia licencjackie
ekonomia - studia licencjackie
logistyka - studia inżynierskie

Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej

Kierunki:
fizjoterapia - studia jednolite magisterskie
pielęgniarstwo - studia licencjackie
wychowanie fizyczne - studia licencjackie
wychowanie fizyczne - studia uzupełniające magisterskie