Facebook PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zasady rekrutacji na studia drugiego stopnia (magisterskie)

Biuro Rekrutacji

ul. Adama Mickiewicza 5, 64-100 Leszno
parter, pokój 131

tel. 65 525 01 12
adres e-mail: rekrutacja@ansleszno.pl

 

Na studia drugiego stopnia może być przyjęta osoba, która posiada dyplom ukończenia studiów (pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich).

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Mechatronika mogą ubiegać się przede wszystkim:

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub studiów drugiego stopnia posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunku Mechatronika lub innego kierunku w dyscyplinie inżynieria mechaniczna.
  • w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia posiadający tytuł zawodowy inżyniera lub studiów drugiego stopnia posiadający tytuł zawodowy magistra inżyniera kierunków innych niż należące do dyscypliny inżynieria mechaniczna komisja rekrutacyjna podanie kandydata indywidualnie

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Pedagogika mogą ubiegać się przede wszystkim: 

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunku Pedagogika lub innego kierunku należącego do dyscypliny Pedagogika.
  • w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, kierunków innych niż należących do dyscypliny Pedagogika, komisja rekrutacyjna rozpatruje podanie kandydata indywidualnie.

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunku Zarządzanie mogą ubiegać się przede wszystkim: 

  • absolwenci studiów pierwszego stopnia, studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich na kierunku Zarządzanie lub innego kierunku należącego do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny ekonomia i finanse.
  • w przypadku kandydatów posiadających dyplom ukończenia studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich kierunków, kierunków innych niż należących do dyscypliny nauki o zarządzaniu i jakości lub dyscypliny ekonomia i finanse, komisja rekrutacyjna rozpatruje podanie kandydata indywidualnie.

O przyjęciu na I rok studiów drugiego stopnia decyduje miejsce kandydata na liście rankingowej sporządzonej na podstawie kolejności składanych dokumentów.

 

1. Uchwała nr  3/2024 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zmiany uchwały nr 10/2023 Senatu  Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 22 czerwca 2023 r. dot. zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia, a także na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

2. Tekst jednolity - Uchwała nr 10/2023 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 22 czerwca 2023 r. w sprawie zasad i trybu przyjęć na studia pierwszego stopnia; studia drugiego stopnia, a także na jednolite studia magisterskie w roku akademickim 2024/2025 w Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie

3. Załącznik do tekstu jednolitego Uchwały nr 10/2023 Senatu ANS im. J.A. Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r - Oświadczenie rodzica lub opiekuna prawnego

4. Uchwała nr 2/2024 Senatu Akademii Nauk Stosowanych im. Jana Amosa Komeńskiego w Lesznie z dnia 23 maja 2024 r. w sprawie zasad przyjmowania na studia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz zawodników z klasą mistrzowską w latach 2024 – 2028 w Akademii Nauk Stosowanych im. J.A. Komeńskiego w Lesznie