PWSZ na Facebooku PWSZ na Instagramie PWSZ na Spotify PWSZ na YouTube Helpdesk

Zarząd Samorządu Studenckiego:

Przewodnicząca Samorządu Studenckiego:

    

     Klaudia Pajzderska –
     Instytut Gospodarki
     członek Senatu, członek Rady Uczelni, członek Rady WPUZ

 

 

 

Wiceprzewodniczący Samorządu Studenckiego:

1. Julia Kunikowska – Instytut Zdrowia i Kultury Fizycznej
2. Sandra Przymeńska – Instytut Gospodarki

Członkowie Zarządu Samorządu Studenckiego:

1. Katarzyna Jórdeczka – Instytut Pedagogiczny
2. Małgorzata Skrzypek – Instytut Gospodarki
3. Szymon Tyrała – Instytut Gospodarki 
4. Dariusz Rudnicki – Instytut Politechniczny
5. Andrzej Dubielak – Instytut Gospodarki
6. Dominik Hromada – Instytut Gospodarki